Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI

(HİCR/9)

9﴿ Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.

Ayet-i Kerim’e de Kur’an-ı Kerim’in; Rabbani bir dil ve hal ile indirildiğini ve de korunacağının bilgisini ALLAH’ u teala bizlere aktarmıştır. Bu ayet ile anlıyoruz ki ayetlerin değiştirilmesi ve de muhtevasının değişimi söz konusu dahi değildir. Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini, bu Kitab-ı Mübin’ine tahrif teşebbüsünün edilmemesi gerektiğini de anlatmaktadır.

KUR’AN-I KERİM’İN TEFSİR EDİLMESİNİN EHEMMİYETİ

Tefsir kelimesi Arapça “Fesr veya fesere” kelimesinden türemiştir. Lügatte, “beyan etmek, izhar etmek ve üstü kapalı olanı açmak” anlamlarında kullanılmaktadır. Dinimiz açısından bu kavram, Kur’an-ı Kerim ayetlerini açıklamak/izah etmek demektir. (NAHL/44) ayeti de bize Kur’an’ın tefsir edilişinin gerekliliğini ve “Bu kitap açıkça yazıldığı halde açıklanma ihtiyacı neden duyuluyor ki?” sorusuna da cevap niteliğindedir.

(NAHL/44)

(O) Nebilerini apaçık delillerle ve sayfalar/kitaplar ile gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.

Kur’an-ı Kerim’i Arapça bilen ve her okuyan anlayabilme potansiyeline sahip olabilir. Fakat okuduğu ayetin yalnızca bir veya birkaç penceresinden bakabilir. Tefsir etmek bu bağlamda tamamen Arapça’ ya hâkim olmak değil aynı zamanda bilmeyenin de tam manasını vermesi mümkün olmayabilir.(ALLAH’ ın o kuluna ilmen ikram etmediği durumda)

TEFSİR İLMİNİN AMAÇLARI:

  1. Arapça diline hakim olmayan/kavrayamayan toplumlara vahyin sebeb-i nuzülünü ve ayetleri anlatmak.
  2. Kur’an ile günümüzü ilişkilendirmek.
  3. Helal ve Haramların derinlemesine açıklanması.
  4. Kur’an’ın anlatım sanatı, mecaz ve kinayeli anlatımlarını açıklamak ayrıca misaller ile bağdaştırmak.
  5. Kıssaların geçtiği zaman ve kültürel şartlarını bahsederek olayları olduğu gibi anlatmak/açıklamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir