Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

“Sure-i RAHMAN” ın ilk 4 ayet-i ile “Sure-i TİN” in 4. ayet-i ile TEFEKKÜRÜ

ALLAH’ u Teala bizlere “Sure-i TİN” in dördüncü ayet-i kerim’esinde şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Burada geçen ahseni takvim yaratılış, hem fiziken hem de Rahman Suresi’ nde belirtilmiş olan ilk 4 ayet-i ile beraber ruhen ve mana üzere yaratılıştan da bahsetmektedir. Bu ayetler her iki kapsamda da insanın yaratılışını bize öğretmektedir.

Şayet insan yaratılışı, sadece fiziki olarak ele alınırsa fizik konusunda özürü bulunan insan bu ayet kapsamındaki manayı tek cihette kavramış olur ve “Billahi anlamda” manaya ulaşamaz. ALLAH-u Teala belirtmiş olduğumuz ayetlerce “Sure-i RAHMAN” da şöyle buyurmaktadır: “Kur’an’ı Rahmân (olan) öğretti. İnsanı O yarattı.  Ona anlama ve anlatmayı öğretti.” Buraya lütfen dikkat ediniz!!! Kur’an-ı Kerim, ALLAH Rasul’u Efendimiz Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında inzal olmuştur ve de insanlar o vakit müşerref olduysalar, bu sure kapsamında neden yaratılış öncesi Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesinden bahsedilmiştir???

“Sure-i A’RAF” ın 172. ayet’inde ALLAH (Azze ve Celle)’ın bu ayetlerini de birleştirerek güzel bir tefekkür iklimine dahil olmaktayız:”…Ben sizin Rabbiniz değil miyim? “Elbette öyle. Tanıklık ederiz.” dediler…” bu ayet tüm yaratılmış olan insanların Rabbini tanıdığına ve onun beyanından habersiz olmadığını göstermektedir. Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını tüm insanlık “Mana aleminde” biliyor ve bu beyanı ALLAH’ın sorusuna cevap vererek göstermiş oluyorlar. Kur’an-ı Kerim’i “Mana aleminde” bilen ve güzel suret ile de yaratılmış olan insan, Ahsen-i Takvim üzere yaratılış tanımıdır. Şöyle ki, insan Kur’an-ı Kerim’in beyanı ile Kur’anda bahsedildiği şekilde yaratılmıştır. Bu yaratılışın fiziki boyutu diğer Kur’an-ı Kerim ayetlerinde de anlatılmıştır.

   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir