Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM NEDİR?

AÇIKLAMA: Dünya da en çok ve tekrarlanarak okunan Kerim kitabımız, Kur’an-ı Kerim’i bu liste de olması gerektiği şekilde ilk sıraya yazmaktayız. İnanmış ve talib olarak adanmışlar için inzal olunan bu kitap Allah-u Teala’nin müslümanlara kılmış olduğu rahmet, rehber ve kurtuluş risalesidir. Kitap: Kur’an-ı Kerim ve Rabbimiz’ in indirdiği, tahrif edilmemiş toplam 4 kitaptır. Fani olan […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve Yâ-Sîn, Hâ Mîm, Elif-Lâm-Râ gibi hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması, mushafta tek ayet olarak yer alan bazı ayetleri bir […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI (HİCR/9) ﴾9﴿ Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Ayet-i Kerim’e de Kur’an-ı Kerim’in; Rabbani bir dil ve hal ile indirildiğini ve de korunacağının bilgisini ALLAH’ u teala bizlere aktarmıştır. Bu ayet ile anlıyoruz ki ayetlerin değiştirilmesi ve de muhtevasının değişimi söz konusu […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir hidayet olması, ayetleri insanlar tarafından tedebbür ve tezekkür edilmesi, ittika edilmesi; iman edenlerin imanda sabit kılınması ve Müslümanlara, müttakilere bir hidayet ve müjde, akıl sahiplerine bir tezekkür olması için indirilmiştir. Bu Kerim kitabımız cennet ve cehennem ehlinin amellerini ayrıca akıbetlerini de aktarmaktadır. Uyulması gereken ve kaçınılması […]