Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS: “İHLAS VE NİYET”

Mü’minlerin annesi Ümmü Abdullah Âişe (Radıyallahu Anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: —Bir ordu Kâbe’ye saldırmak üzere yola çıkacak; bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır.” Hz. Âişe der ki, bunun üzerine ben, Yâ Rasûlallah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS: “İHLAS VE NİYET”

“Onlara sadece şu emredilmişti: Batıl dinleri bıralarak yalnız ALLAH’ a yönelip ona itaat etsinler, salat-ı ikame etsinler, zekatı versinler. İşte doğru din budur.” (BEYYİNE/5) “De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da ALLAH hepsini bilir.” (AL-İ İMRAN/29) Mü’minlerin emiri Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ ı şöyle buyururken işittim.” dedi. “Yapılan […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS-İ ŞERİF NEDİR?

HADİS-İ ŞERİF NEDİR? Hadisin terim anlamı, Rasulullah’ın (SAV) sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Rasulullah’ı (SAV)  dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened  ile Rasulullah’ın (SAV) söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı  metinden meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır. Ancak  Riyâzü’s-sâlihîn’de […]