Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

KURTULUŞ YOLU ÜZERİNE NOT

🌷Bismillahir-RAHMANir-RAHİM🌷1) Vechini hanif olarak Din’e çevirmek.2) Batıl izi, Hakk izi ile silmek ve daim sığınış üzere olmak.3) Sure-i Ihlas’ın idrakı ve Kur’an-ı Kerim’in Ahlâkı ile ayetlere bakmak ayrıca tüm ayetlerin meallerini Sure-i Ihlas’ın nuruyla; okumak, anlamak, uygulamak ve sığınış üzere olmak.4) Asıl VAR OLAN’ ın VAR’ lığını iman ve his ile zannetmek (HAKK bir algı […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

ADAMLIĞIN: 300 YIL MAĞARADA KORUNACAK ADANMIŞLIĞIN OLSUN

SURE-İ KEHF ….. ﴾7﴿ Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. ﴾8﴿ Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. ﴾9﴿ Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve rakīmi mi şaşırtıcı buldun? ﴾10﴿ O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

“Sure-i RAHMAN” ın ilk 4 ayet-i ile “Sure-i TİN” in 4. ayet-i ile TEFEKKÜRÜ

ALLAH’ u Teala bizlere “Sure-i TİN” in dördüncü ayet-i kerim’esinde şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Burada geçen ahseni takvim yaratılış, hem fiziken hem de Rahman Suresi’ nde belirtilmiş olan ilk 4 ayet-i ile beraber ruhen ve mana üzere yaratılıştan da bahsetmektedir. Bu ayetler her iki kapsamda da insanın yaratılışını bize […]