Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

Mü’mine “Dost” veya “Düşman” olanı, Kur’an-ı Kerim bize böyle öğretiyor!

SURE-İ ZÜMER / ﴾45﴿ Ne zaman tek başına Allah’ın ismi zikredilse âhirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur; ama Allah’ın dışındakiler (putlar) anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. SURE-İ HAC/ ﴾72﴿ Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğunda, inkârcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen farkedersin. Kendilerine âyetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: “Şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

AYETLERİN ZAHİRÎ VE BATINÎ MANALARI ÜZERİNE

Kur’an da zâhiri mânâları anlamadan, sindirmeden, önemseyip kabullenmeden bâtinîmânâlar açılmaz. Zâhir’i önemsemeden, anlayıpsindirmeden bâtınî mânâları görmek, bâtınla ilgilenmek, kişiyi “zâhiri mânâ çok da önemli değil, onu geçebiliriz” anlayışına sürükler ki insan ve cin olarak şeytanlaşmışların verdiği bir ikilem, bir öneri de budur! Önce zâhiri anlayıp kavrayacağız, bâtının kapısı o zaman açılır. Sonra bir ilerisi, sonra […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

KURTULUŞ YOLU ÜZERİNE NOT

🌷Bismillahir-RAHMANir-RAHİM🌷1) Vechini hanif olarak Din’e çevirmek.2) Batıl izi, Hakk izi ile silmek ve daim sığınış üzere olmak.3) Sure-i Ihlas’ın idrakı ve Kur’an-ı Kerim’in Ahlâkı ile ayetlere bakmak ayrıca tüm ayetlerin meallerini Sure-i Ihlas’ın nuruyla; okumak, anlamak, uygulamak ve sığınış üzere olmak.4) Asıl VAR OLAN’ ın VAR’ lığını iman ve his ile zannetmek (HAKK bir algı […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

ADAMLIĞIN: 300 YIL MAĞARADA KORUNACAK ADANMIŞLIĞIN OLSUN

SURE-İ KEHF ….. ﴾7﴿ Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. ﴾8﴿ Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. ﴾9﴿ Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve rakīmi mi şaşırtıcı buldun? ﴾10﴿ O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

“Sure-i RAHMAN” ın ilk 4 ayet-i ile “Sure-i TİN” in 4. ayet-i ile TEFEKKÜRÜ

ALLAH’ u Teala bizlere “Sure-i TİN” in dördüncü ayet-i kerim’esinde şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Burada geçen ahseni takvim yaratılış, hem fiziken hem de Rahman Suresi’ nde belirtilmiş olan ilk 4 ayet-i ile beraber ruhen ve mana üzere yaratılıştan da bahsetmektedir. Bu ayetler her iki kapsamda da insanın yaratılışını bize […]