Posted in: 5. ŞİİRLER

HAKK’I DİNLEYESİN

Sen yoktun nefs, VAR’dan var edildin, Bi çare halinle eşref-i maluk kılındın. Yoksa haline hacetin, kork ki varlıktan silindin, Ebedî yolculuk için sermayeni yitirdin. Geldin dünyaya gayeni sormaz mısın? Yoldasın diye yoldaşı sarmaz mısın? Benlik içinde yüzme nefs-i yormaz mısın? Hazine-i ikbalde akibetini duymaz mısın? Eyyüp sabrı yok ki sabr-ı anlatasın, Yakup değilsin ki Yusuf’u […]

Posted in: 5. ŞİİRLER

HAKK’I BİLMEK

Kim hakkıyla sevdim diyorsa henüz HAKK’ı bilmiş değil,Salât’ım makbul diyen, salat-ı ikame etmiş değil.Derdi dermana arz etmeyen, derdi ahiret olmuş değil,Dünya’ya servet biçen, Rabbine sığınmış değil.Gizli saklı günahlar, sanma ki aşikar değil,Aşikar olan HAKK da Batılı yıkmamış değil.Sen dua hali kıl, beden ebed müddet değil,Ebed olan Ruh’tur, kul ki ruha kaim değil.Günahkâr günah, günah günahkâr […]

Posted in: 5. ŞİİRLER

TAŞ BİR KUL, SEN KUL OLMA TAŞLARA

Yoldan caymış bir kişiye, yol nedir sorulmaz, Yolcusu olunan yolun, vardığı noktaya bakılmaz. Yolun hak değil ise taştan öte varılmaz, Sen Hakkı yol edin, takıldığın taşa bakılmaz. Taş vardır ki, eğdirir Hakk’a başı, Baş vardır ki, önemser dağı taşı. Zikreden taşı Rahman pak eylemiş, O başlar ki taşı Rahim bellemiş. Sen takva giyin, sabikun ol […]