Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

1.HADİS: “İHLAS VE NİYET”

“Onlara sadece şu emredilmişti: Batıl dinleri bıralarak yalnız ALLAH’ a yönelip ona itaat etsinler, salat-ı ikame etsinler, zekatı versinler. İşte doğru din budur.” (BEYYİNE/5) “De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da ALLAH hepsini bilir.” (AL-İ İMRAN/29) Mü’minlerin emiri Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ ı şöyle buyururken işittim.” dedi. “Yapılan […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve Yâ-Sîn, Hâ Mîm, Elif-Lâm-Râ gibi hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması, mushafta tek ayet olarak yer alan bazı ayetleri bir […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

“Sure-i RAHMAN” ın ilk 4 ayet-i ile “Sure-i TİN” in 4. ayet-i ile TEFEKKÜRÜ

ALLAH’ u Teala bizlere “Sure-i TİN” in dördüncü ayet-i kerim’esinde şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Burada geçen ahseni takvim yaratılış, hem fiziken hem de Rahman Suresi’ nde belirtilmiş olan ilk 4 ayet-i ile beraber ruhen ve mana üzere yaratılıştan da bahsetmektedir. Bu ayetler her iki kapsamda da insanın yaratılışını bize […]

Posted in: 6. HİKMETLİ SÖZLER

HİKMETLİ SÖZLER(2)

1-Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider. 2-İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. 3-Kuran’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın! 4-Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakin, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. 5-Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

Posted in: 6. HİKMETLİ SÖZLER

HİKMETLİ SÖZLER(1)

1- İşimiz vaktimizden çoktur. Sabırdan ve çalışmaktan başka silahımız yoktur. Rabbimizin rızasını ve cennetini kazanana kadar devam… 2- Güzel gençler! Sizin azim, heyecan ve adanmışlığınız, göklerin rahmet sebebidir. 3-Kimse bir gecede kemale ermeyi beklememelidir. İman da küfür de, nefes nefes gelişir. Her alınan nefes ya imanı ya küfrü büyütür. 4-Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini […]

Posted in: 5. ŞİİRLER

HAKK’I DİNLEYESİN

Sen yoktun nefs, VAR’dan var edildin, Bi çare halinle eşref-i maluk kılındın. Yoksa haline hacetin, kork ki varlıktan silindin, Ebedî yolculuk için sermayeni yitirdin. Geldin dünyaya gayeni sormaz mısın? Yoldasın diye yoldaşı sarmaz mısın? Benlik içinde yüzme nefs-i yormaz mısın? Hazine-i ikbalde akibetini duymaz mısın? Eyyüp sabrı yok ki sabr-ı anlatasın, Yakup değilsin ki Yusuf’u […]

Posted in: 5. ŞİİRLER

HAKK’I BİLMEK

Kim hakkıyla sevdim diyorsa henüz HAKK’ı bilmiş değil,Salât’ım makbul diyen, salat-ı ikame etmiş değil.Derdi dermana arz etmeyen, derdi ahiret olmuş değil,Dünya’ya servet biçen, Rabbine sığınmış değil.Gizli saklı günahlar, sanma ki aşikar değil,Aşikar olan HAKK da Batılı yıkmamış değil.Sen dua hali kıl, beden ebed müddet değil,Ebed olan Ruh’tur, kul ki ruha kaim değil.Günahkâr günah, günah günahkâr […]

Posted in: 5. ŞİİRLER

TAŞ BİR KUL, SEN KUL OLMA TAŞLARA

Yoldan caymış bir kişiye, yol nedir sorulmaz, Yolcusu olunan yolun, vardığı noktaya bakılmaz. Yolun hak değil ise taştan öte varılmaz, Sen Hakkı yol edin, takıldığın taşa bakılmaz. Taş vardır ki, eğdirir Hakk’a başı, Baş vardır ki, önemser dağı taşı. Zikreden taşı Rahman pak eylemiş, O başlar ki taşı Rahim bellemiş. Sen takva giyin, sabikun ol […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI (HİCR/9) ﴾9﴿ Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Ayet-i Kerim’e de Kur’an-ı Kerim’in; Rabbani bir dil ve hal ile indirildiğini ve de korunacağının bilgisini ALLAH’ u teala bizlere aktarmıştır. Bu ayet ile anlıyoruz ki ayetlerin değiştirilmesi ve de muhtevasının değişimi söz konusu […]